การบริการ

บริการตามความต้องการของลูกค้า ทั้งกลางวัน-กลางคืน
  • การจัดหา จัดหาเหล็กตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
  • การจัดจ้าง จัดหารถขนส่งนอกพื้นที่บริการ
  • การจัดส่ง บริษัทมีรถ 4 ล้อ, 6 ล้อ และ 10 ล้อ พร้อมรถเฮียบให้บริการ

บริษัท เชื้อไพบูลย์ สตีล จำกัด ความเป็นมายาวนาน กว่า 80 ปี เน้นคุณภาพ และราคายุติธรรม