ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาว

H-BEAM: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
I-BEAM: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
WIDE FLANGE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ANGLE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
CUT BEAM: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
CHANNEL: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
SHEET PILE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
LIGHT LIP CHANNEL: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
PIPE: Size & Properties Tis Standard

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SQUARE TUBE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
RECTANGULAR TUBE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
LIGHT ANGLE: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
SQUARE BAR: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ROUND BAR: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ROUND BAR: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
DEFORMED BAR: Size & Properties Tis Standard
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

บริษัท เชื้อไพบูลย์ สตีล จำกัด ความเป็นมายาวนาน กว่า 80 ปี เน้นคุณภาพ และราคายุติธรรม