ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เชื้อไพบูลย์ สตีล จำกัด เป็นบริษัท ที่มีประวัติ ความเป็นมาอย่างยาวนาน กว่า 80 ปี โดย ช่วงต้น บริษัทเป็นเพียงผู้นำเข้าเหล็กชนิดต่างๆ จาก ต่างประเทศ มาจำหน่าย จนกระทั่ง รัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุนให้มี โรงงานผลิตเหล็กในประเทศ บริษัท จึงหันมาสนับสนุนสินค้าในประเทศด้วยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเหล็กให้กับ โรงงานต่างๆ อาทิ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน), บริษัท แอล พี เอ็น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทรอัมพ์ สตีล จำกัด, บริษัท ทาทาสตีล จำกัด ฯลฯ ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นโรงงานชั้นนำในการผลิตเหล็ก ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด
บริษัท เชื้อไพบูลย์ สตีล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการขายสินค้าเหล็กประเภทต่างๆ ในรูปแบบครบวงจร One Stop Service โดยการซัพพลาย สินค้าเหล็กประเภท เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นกลม, ข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ เช่น เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กไว แฟรงค์ เหล็ก H-Beam เหล็ก I-Beam เหล็กกล่อง เหล็กท่อดำ ท่อ API ในขนาด และมาตราฐานต่างๆ เช่น มอก. หรือ JIS. รวมไปถึงการ ตัด-พับเหล็กขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการโดยเน้นที่คุณภาพ และราคายุติธรรมเป็นสำคัญ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท เชื้อไพบูลย์ สตีล จำกัด ความเป็นมายาวนาน กว่า 80 ปี เน้นคุณภาพ และราคายุติธรรม